UBB SİSTEMİNE ÜRÜN FİYAT BİLGİ GİRİŞLERİ

İLE İLGİLİ OLARAK DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ 

!!!   Ö N E M L İ    D U Y U R U    !!!

 

 

Bilindiği üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olarak faaliyetlerini sürdüren firmaların, sistemde onaylı ‘O’ veya yeni ‘Y’ konumunda bulunan ve SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GERİ ÖDEMELERİNE ESAS ÜRÜNLERİNİN FİYAT BİLGİLERİNİ 22.12.2008 tarihi itibariyle sisteme girmeleri gerektiği,

 

UBB sisteminde ‘Y’ yeni konumunda olup’ta fiyat bilgileri girilmeyen ürünlerin UBB onayı için değerlendirmelerinin, fiyat bilgileri girilinceye kadar gerçekleştirilmeyeceği,

 

Öte yandan, UBB sisteminde Onaylı ‘O’ konumunda olan ürünlerin fiyat bilgilerinin 31.03.2009 tarihine kadar girilmemesi durumunda bu tarihten sonra UBB’de Sosyal Güvenlik Kurumu Kontrolü kaldırılacağından ürünlerin Yeni ‘Y’ konuma geçirileceği,

 

Ürün fiyat bilgileri girişlerinin yapılması, sistemde ürün üzerinde yeni tarihle güncellenmeyeceğinden ürün kayıt/onay bilgilerinin ‘Y’ yeni konumuna dönüşmeyeceği,

 

Girişleri yapılan ürün fiyat bilgilerinin geri ödemeye esas olarak değerlendirilmeyeceği ile ilgili olarak UBB web sayfasında 07.01.2009 tarihinde, “Ürün Fiyat Bilgilerinin UBB Sistemine Girişlerinin Yapılması Hakkında Önemli Duyuru” başlığı altında bir duyuru yayımlanmıştı.

 

Bu defa UBB proje yönetimine gelen firma müracaatlarının değerlendirilmesi sonucunda, görülen lüzum üzerine yeni düzenlemelere gidilmiş olup;

 

1) Firmaların ürün fiyat bilgilerinin UBB sistemine girişlerinin yapılması ile ilgili tanınan son tarih olan 31.03.2009’un, 31.12.2009 olarak uzatılmasına,

 

2) Firmaların ürünlerini Üretici Satış yada İthalat Fiyatını, Depocu Satış Fiyatını veya Perakende Satış Fiyatını TL veya Döviz cinsinden bir birim ile girmeleri gerektiği ,

 

3) 1. ve 2. maddelerde belirtilen konularla ilgili olarak yapılan düzenlemelerin haricinde diğer konularda değişiklik yapılmadığı hususlarında;

 

Bilgilerinizi rica ederiz.