245’Lİ GEÇİCİ ÜRÜN NUMARALARININ

MEDULA’DA PASİF HALE GETİRİLEREK

SGK ÖDEMELERİNİN YAPILMAMASI HAKKINDA

!!! ÖNEMLİ DUYURU !!!

 

 

Bilindiği üzere Ülkemiz sağlık hizmetlerinde kullanılmakta olan ithal ve imal tüm tıbbi cihazların tanımlanması www.huap.org web sitesi üzerinden Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıt altına alınmaktadır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine tedarikçi firmalar tarafından ürün girişleri yapılırken ürün kodu olarak Tıbbi cihazlar için EAN-13 veya HIBC (Health Industry Bar Code) numaralarından birisi kayıt için talep edilmektedir. İthal ürünlerin büyük kısmında bu iki numaradan birisi bulunmaktadır.

 

Bu numaraya sahip olmayan ürünler için geçiş dönemi 31.12.2008 olarak planlanmış olup bu geçiş döneminde Ulusal Bilgi Bankasına kaydın yapılabilmesi için sistem tarafından 245… ile başlayan 13 haneli geçici numara verilmekte idi.

 

Ancak, görülen lüzum üzerine Ulusal Bilgi Bankasına 245... ile başlayan ve sistem tarafından verilen geçici ürün numaraları ile ürün kayıt işlemleri 30.06.2009 tarihine kadar uzatılmış olup UBB web sitesinde (http://www.huap.org.tr/ubb/midDuyuru245.aspx)  26.12.2008 tarihli “UBB’de Geçici Ürün Numaralarıyla Kayıtlı Ürünlerin Sistem Geçerlilik Süreleri Hakkında duyuru” başlığı altında yayımlanmış idi.

 

Bu defa Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2009 tarih, 10933 sayılı ve 15.05.2009 tarih, 19762 sayılı yazılarında;      “ geçici barkod ifadesinin 245… ile başlayan ve sistem tarafından atanan ürün numaraları için kullanıldığı, geçici barkodların sadece orijinal barkod numarası olmayan ürünler için değil, orijinal barkod ile daha önceden kayıt/bildirimi yapılmış ürünlerin diğer firma/firmalar tarafından kayıt/bildirimi yapılması içinde kullanılabildiği, Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararları ile belirlenen hedefler doğrultusunda yapılan teknik mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan tıbbi cihaz direktiflerinde, gerekli uygunluk değerlendirmesinden geçmiş CE  usulüne uygun olarak CE işaretlenmesi yapılmış olan cihazların piyasaya arzının engellenemeyeceğinin hükme bağlandığının belirtildiği……” ifade edilmektedir.

 

            Bu nedenle;

 

            SGK geri ödemesi kapsamında bulunan ve UBB’den MEDULA’ya aktarılan ürün verilerinden 245 ile başlayan, orjinal barkodu bulunmayan ve orjinal barkodu üretici firma tarafından tedarik edilinceye kadar UBB’de geçici barkod kullanan firma veya bayilerin ürünlerinin 30.06.2009 tarihinden sonra MEDULA’da pasif hale getirileceğinin, dolayısıyla SGK’dan ödeme alamayacağının,

 

Bilinmesi ile tedarikçi firmalar ile sağlık kurum/kuruluşlarının zor durumda kalmamaları, ödemelerinde gecikmelerin olmaması, hukuki ve idari sorunlar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması hususlarında;

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

        Dr. Sami TÜRKOĞLU

             Kurum Başkanı a.

             Genel Müdür V.