UBB’DE GEÇİCİ ÜRÜN NUMARALARIYLA KAYITLI ÜRÜNLERİN

SİSTEM GEÇERLİLİK SÜRELERİ HAKKINDA

!!! Ö N E M L İ   D U Y U R U !!!

 

 

         Bilindiği üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine tedarikçi firmalar tarafından ürün girişleri yapılırken ürün kodu olarak Tıbbi cihazlar için EAN-13 veya HIBC (Health Industry Bar Code) numaralarından birisi kayıt için talep edilmektedir. İthal ürünlerin büyük kısmında bu iki numaradan birisi bulunmaktadır.

 

Bu numaraya sahip olmayan ürünler için geçiş dönemi 31.12.2008 olarak planlanmış olup bu geçiş döneminde Ulusal Bilgi Bankasına kaydın yapılabilmesi için sistem tarafından 245… ile başlayan 13 haneli geçici numara verilmekte idi.

 

Ancak, görülen lüzum üzerine Ulusal Bilgi Bankasına 245... ile başlayan ve sistem tarafından verilen geçici ürün numaraları ile ürün kayıt işlemleri 31.06.2009 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

         Bilgilerinizi rica ederiz.