Sık Sorulan Sorular

 

 

1.         Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının amacı nedir?

2.         Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası nasıl geliştirilmiştir?

3.         Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası kim tarafından yönetilecek ve kimin sorumluluğunda olacak?

4.         Sisteme ürün bilgileri nasıl kaydedilecektir? Bu süreçte tedarikçi firmaların rolü nedir?

5.         Bu sisteme kaydolmanın ve ürün bilgilerini girmenin firmama ne tür katkıları olacaktır?

6.         Sisteme kayıt olmayan firmaları ne tür bir süreç bekliyor?

7.         Hangi firmaların sisteme kayıt yaptırması gereklidir?

8.         Ulusal Bilgi Bankasındaki verilere kimler nasıl erişecektir? Müşterilerim bu bilgilere kolayca ulaşabilecek midir?

9.         Ürünler hakkındaki tüm bilgilere erişim serbest mi olacaktır?

10.        Ulusal Bilgi Bankasında ürünlerin fiyat bilgileri yer alacak mı?

11.        Firmaların kayıt işlemi nasıl yapılacaktır?

12.        Kayıt için hangi evraklar gönderilecektir?

13.        Firmaların sisteme kaydı için bir ücret ödenmesi gerekmekte midir?

14.        Bir tedarikçi olarak başka bir organizasyona üye olmak veya herhangi bir lisans almak zorunluluğum var mı?

15.        Tüm veri girişlerinde hem elektronik ortam hem de kağıt kopyaları gerekli midir?

16.        Sistemi kullanabilmek için ne tür teknolojik yatırımlara ve yazılımlara ihtiyacım var?

17.        Hangi ilaçlar kaydedilmelidir? İlacın tanımı nedir?

18.        Hangi tıbbi ürünler kaydedilmelidir? Tıbbi cihazın tanımı nedir?

19.        Firma tarafından kaydı yapılan bir ürün Bilgi Bankasında hemen görünmekte midir?

20.       GTIN (Global Trade Item Number) veya UPN (Universal Product Number)  nedir? Ürün kaydı için zorunlu mudur?

21.        Sistemin kullanımı konusunda nasıl yardım alabilirim?

 

 

 

1.       Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının amacı nedir?

İlaç ve tıbbi cihazların ihale, teklif, sipariş, nakliye, satın alma, stok, hastaya order, fatura  ve ödeme gibi ticaretin tüm süreçlerinin konuyla ilgili her kişi  ve kurum tarafından elektronik ortamda yürütülebilmesi projenin ulaşmak istediği temel hedeftir. Ulusal Bilgi Bankası e‑ticaret için temel altyapıyı sağlamış olacaktır.

Ulusal Bilgi Bankası, tüm tarafların kendi iç sistemleri de dahil olmak üzere, tedarik zincirinin her halkasında, tamamen aynı verilerin kullanmalarını sağlayacaktır. Bu kavram Temel Veri Hizalaması (Master Data Alignment) olarak bilinir ve ürünler, perakende satış fiyatları, tanıtım, bulunduğu yer, nakliye, sınıflama vb. çeşitli gereksinimler için güncel ve doğru veritabanlarının idame edilmesini kapsar.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri tarafından Maliye Bakanlığı , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı adına yürütülen “Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirilmesi Projesi” kapsamında geliştirilmiştir. Ulusal Bilgi Bankasının web sitesinin adında yer alan “huap”, projenin kod adı olan “Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesi” kelimelerinin baş harflerinden türetilmiştir.

Geri Dön

 

2.       Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası nasıl geliştirilmiştir?

Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin, üniversite temsilcilerinin, hastane yöneticilerinin, teknoloji uzmanlarının, çeşitli sendika ve dernek temsilcilerinin ve uluslararası danışmanların bir araya gelerek oluşturduğu bir çalışma grubu ile tasarlanmıştır.

Bu çalışmaya ayrıca destek veren diğer kurumlar ve yapılanmalar şunlardır:

§         Uluslararası danışmanlar kurulu

§         Avustralya Medicare

§         Tc Health Türkiye

Sektördeki tecrübeleri, konuya hakimiyeti, sağlık sektöründeki tedarik zinciri hakkında anlık gelişmelerden haberdar olması ve sektörün içinden gelen bir kimse olması gereğince. Cumhur Çeken (Şengel Tıbbi Araç ve Gereçler Ltd. Şti Genel Müdürü ve Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği Başkanı) çalışma grubunun Başkanlığını yapmaktadır.

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasını” geliştirmek için yürütülen çalışmada EAN Inernational (GS1) tarafından geliştirilen elektronik kataloglar hakkındaki öneriler ve standartlar, Avustralya’nın “IT 14.10.3 Minimum Standard Data Set For The Identification Of Health Products” standardı ve XML EDIFACT standartları, ülke ihtiyaçları ve öncelikleri doğrutusunda geliştirilerek kullanılmıştır.

Geri Dön

 

3.       Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası kim tarafından yönetilecek ve kimin sorumluluğunda olacak?

Geliştirilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi sürecinde Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirilmesi Projesi komite üyelerinin ortak sorumluluğunda olacaktır.

Bir sonraki aşamada (2007 yılı içerisinde) sistem,  devletin kararına göre bir kamu kurumuna tamamen devredilecektir.

Geri Dön

 

4.       Sisteme ürün bilgileri nasıl kaydedilecektir? Bu süreçte tedarikçi firmaların rolü nedir?

Ürünler hakkında en güncel ve doğru veriler, onların sahibi olan üretici veya tedarikçi firmalardadır. Ürünlerle ilgili değişikliklerin, yeni ürünlerin, artık üretilmeyen ürünlerin Ulusal Bilgi Bankasında güncel ve doğru olarak tutulmasında sorumluluk, tüm dünyada olduğu gibi, tedarikçi firmalarda olacak ve veri akış süreci doğrudan firmalar tarafından başlatılacaktır. Dolayısıyla Ulusal Bilgi Bankasının yaşatılması ancak tedarikçi firmaların gayreti ile mümkündür.

Bu amaçla tedarikçi firmalar hazırlanan web tabanlı sistemi kullanacaklardır. Firmaların sisteme veri girebilmeleri için önce kendilerini kaydettirmeleri gerekmektedir.

Geri Dön

 

5.       Bu sisteme kaydolmanın ve ürün bilgilerini girmenin firmama ne tür katkıları olacaktır?

Bu sistem tedarikçi firmaların müşterilerine ürünleri hakkında doğru ve güncel bilgileri iletebilmeleri için çok önemli ve ucuz bir araçtır. Mevcut durumda firmalar ürün bilgilerini müşterilerine ulaştırmak için yoğun faaliyetler yürütmektedir ve doğal olarak bunların bir maliyeti vardır. Ulusal Bilgi Bankası firmaları tüm bu maliyetlerden doğal olarak kurtarmayacaktır ancak önemli ölçüde tasarrufa imkan sağlayacaktır. Ayrıca aşağıdaki konularda da sistemin firmalara katkısı olacaktır:

§         Genellikle el ile yapılan işlemlerde neyin sipariş edildiği, hangi ürünün alıcıya gönderildiği ve hangi ürün üzerinden faturalandırılma yapıldığı konuları arasında ortaya çıkan hatalar sonucunda hesap akışının yavaş gerçekleşmesinin oluşturduğu ekstra maliyet ve yükü düşünerek nakit akışının hızlanmasını sağlamanın getireceği rahatlamayı firmanız için tahmin etmeye çalışın.

§         Yıllık hatalı ürün transferi, geri iadelerin oluşturduğu maliyeti ve kredi kaybını büyük oranda azaltacaktır.

§         Her bir hata kaybedilmiş bir satıştır, birden fazla bu tip hatanın gerçekleştiğini düşünün ve bunların satış oalrak gerçekleşmesi durumunda elde edeceğiniz ek kazancı tahmin etmeye çalışın.

Ancak sisteme kaydolmanın sağlayacağı çok önemli bir fayda daha var: sosyal güvenlik kurumlarının geri ödeme sistemleri de Ulusal Bilgi Bankasını kullanacaklardır. Sisteme kaydedilmemiş ürünleri ödememe olasılığı bertaraf edilmiş olacaktır.

Geri Dön

 

6.       Sisteme kayıt olmayan firmaları ne tür bir süreç bekliyor?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde dünya çapında üst düzey kalitede bir e‑sağlık enstrümanı Türk Sağlık Sitemine entegre olmuş olacaktır. Kazanımlar ve faydalar tüm satıcı tarafı, alıcı tarafı ve ödeyici tarafları arasında paylaşılacaktır. Hedef 2007 yılı içerisinde tedarikçi ve ürün bazında verileri %99’lar düzeyinde kayıt altına almaktır.

Sisteme dahil olmayan tedarikçiler için sonuç olarak tanınmama ve akredite olamama durumu ortaya çıkacak geri ödeme talebinde bulunamayacaklardır.

Geri Dön

 

7.       Hangi firmaların sisteme kayıt yaptırması gereklidir?

Türkiye’de ilaç veya tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren ve tedarik zincirinin en üstünde yer alan üretici veya ithalatçı tüm firmalar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt olmalıdır.

Buna göre ilaç veya tıbbi cihaz imal eden tüm firmalar ile ilaç veya tıbbi cihazları doğrudan ithal edip dağıtım zincirini başlatan tüm firmalar sisteme kayıt olacaktır.

Bir başka tedarikçinin bayisi olarak çalışan firmaların sisteme kayıt yaptırmaları gerekmemektedir. 

Geri Dön

 

8.       Ulusal Bilgi Bankasındaki verilere kimler nasıl erişecektir? Müşterilerim bu bilgilere kolayca ulaşabilecek midir?

Ulusal Bilgi Bankasındaki verilerin sahibi firmalardır. Devlet ise bu bilgileri sağlıklı bir şekilde toplamak ve ilgili taraflara ulaştırmak işini üstlenmiştir. Ulusal Bilgi Bankasındaki veriler tüm toplumun erişimine açıktır. Verilere erişim için kayıt yada benzeri bir işlem gerekli değildir. İsteyen herkes sistemin  Bilgi Bankası bölümünden, kullanıcı adı ve şifreye ihtiyaç duymadan ürün bilgilerine erişebilecektir.

Ayrıca ürünlerle ilgili çeşitli elektronik sistemler işleten kurumlar, kuruluşlar ürün bilgilerini toplu olarak indirip kendi sistemlerine aktarabileceklerdir.

Geri Dön

 

9.       Ürünler hakkındaki tüm bilgilere erişim serbest mi olacaktır?

Hayır. Ticari sır niteliğinde olan veriler ortak erişime açık olmayacak, sadece ürünlerin genel bilgilerine erişim serbest olacaktır. Zaten şu anda sadece genel bilgiler toplanmaktadır.

Geri Dön

 

10.  Ulusal Bilgi Bankasında ürünlerin fiyat bilgileri yer alacak mı?

İlaçlar için evet. Ülkemizde ilaçların fiyatları kanun gereği Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiği için “Perakende Satış Fiyatları” Ulusal Bilgi Bankasında yer alacak ve erişime açık olacaktır.

Tıbbi cihazlar için evet. Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olarak faaliyetlerini sürdüren firmaların, sistemde onaylı veya yeni ‘Y’ konumunda bulunan ve SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GERİ ÖDEMELERİNE ESAS ÜRÜNLERİNİN FİYAT BİLGİLERİNİ 22.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE SİSTEME GİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.   UBB sisteminde 22.12.2008 tarihi itibariyle ‘Y’ yeni konumunda olup’ta fiyat bilgileri girilmeyen ürünlerin bu tarihten sonra UBB onayı için değerlendirmeleri fiyat bilgileri girilinceye kadar gerçekleştirilmeyecektir.   Öte yandan sistemde 22.12.2008 tarihi itibariyle Onaylı olan ürünlerin fiyat bilgileri 31.03.2009 tarihine kadar girilmemesi durumunda bu tarihten sonra UBB’de Sosyal Güvenlik Kurumu Kontrolü kaldırılacağından ürünler Yeni ‘Y’ konuma geçirilecektir.  Ürün fiyat bilgileri girişlerinin yapılması, sistemde ürün üzerinde yeni tarihle güncellenmeyeceğinden ürün kayıt/onay bilgileri ‘Y’ yeni Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olarak faaliyetlerini sürdüren firmaların, sistemde onaylı veya yeni ‘Y’ konumunda bulunan ve SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GERİ ÖDEMELERİNE ESAS ÜRÜNLERİNİN FİYAT BİLGİLERİNİ 22.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE SİSTEME GİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. UBB sisteminde 22.12.2008 tarihi itibariyle ‘Y’ yeni konumunda olup’ta fiyat bilgileri girilmeyen ürünlerin bu tarihten sonra UBB onayı için değerlendirmeleri fiyat bilgileri girilinceye kadar gerçekleştirilmeyecektir.   Öte yandan sistemde 22.12.2008 tarihi itibariyle Onaylı olan ürünlerin fiyat bilgileri 31.03.2009 tarihine kadar girilmemesi durumunda bu tarihten sonra UBB’de Sosyal Güvenlik Kurumu Kontrolü kaldırılacağından ürünler Yeni ‘Y’ konuma geçirilecektir.  Ürün fiyat bilgileri girişlerinin yapılması, sistemde ürün üzerinde yeni tarihle güncellenmeyeceğinden ürün kayıt/onay bilgileri ‘Y’(Yeni) konumuna dönüşmeyecektir.  Girişleri yapılan ürün fiyat bilgileri geri ödemeye esas olarak değerlendirilmeyecektir.

Geri Dönma adına imza yetkisi olan bir kişi tarafından atılmalıdır.

Bu formlar ve istenen diğer imzalı belgeler posta / kargo ile:

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü

C Katı Başhekimlik

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası

06100 Sıhhiye Ankara

adresine gönderilecektir.

Evrakların ulaşmasından sonra başvuru onaylanacak ve firma adına sistemi kullanacak kişilere bir elektronik posta ile gerekli açıklamalar ve şifreler gönderilecektir.

Ayrıntılı açıklamalar için TITUBB-P002 Tedarikçi Firma Kayıt Prosedürü belgesine bakınız.

Geri Dön

 

12.  Kayıt için hangi evraklar gönderilecektir?

Firmaların sisteme kaydının onaylanması için aşağıdaki evrakların gönderilmesi gerekmektedir:

§         Tedarikçi Firma Kayıt Formu (Form sistem kullanılarak doldurulacak ve yazılı çıktısı imzalanarak gönderilecektir.)

§         Kullanıcı Kayıt Formu (ları) [Form(lar) sistem kullanılarak doldurulacak ve yazılı çıktıları imzalanarak gönderilecektir.]

§         Firma İmza sirküleri aslı

§         Ticaret ve/veya Sanayi odası kayıt belgesi aslı

§         Taahhütname

Ayrıntılı açıklamalar için TITUBB-P002 Tedarikçi Firma Kayıt Prosedürü belgesine ve formların kullanım kılavuzlarına bakınız.

Geri Dön

 

13.  Firmaların sisteme kaydı için bir ücret ödenmesi gerekmekte midir?

Hayır. Sadece yukarıda belirtilen formların sistem kullanılarak doldurulması ve diğer belgelerle birlikte imzalı kopyalarının gönderilmesi yeterlidir.

Geri Dön

 

14.  Bir tedarikçi olarak başka bir organizasyona üye olmak veya herhangi bir lisans almak zorunluluğum var mı?

Genel olarak “Hayır”.

Ürünler hakkında toplanan bilgiler arasında üretici firmanın bilgisi de istenmektedir. Bu bilgi firma adını ve Küresel Yer Numarasını (GLN: Global Location Number) içermektedir. Bu nedenle yerli üreticilerden bu numaranın temin edilmesi talep edilecektir. Bu numara ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olarak kurulu olan ve Global Synchronization One (GS1) üyesi Global Standartlar Merkezinden temin edilmektedir.

Türkiye’de ilaçlar da GTIN (Global Trade Item Number – Barkod) kullanımı zorunlu olduğu için zaten ilaç üreticisi veya tedarikçisi tüm firmalar Global Standartlar Merkezine üyedir. Tıbbi cihaz üreticisi firmaların da üye olması ve GLN’yi temin etmeleri bir geçiş dönemi sonunda zorunlu kılınacaktır.

Geri Dön

 

15.  Tüm veri girişlerinde hem elektronik ortam hem de kağıt kopyaları gerekli midir?

Hayır. Sadece firmaların sisteme kaydı aşamasında yukarıda belirtilen evraklar talep edilmektedir. Daha sonraki her tür veri girişi ve iletişim sadece elektronik olarak yürütülecektir.

Geri Dön

 

16.  Sistemi kullanabilmek için ne tür teknolojik yatırımlara ve yazılımlara ihtiyacım var?

Ulusal Bilgi Bankası doğrudan Internet üzerinde, standart Web gezginleri ile çalışacak şekilde geliştirilmiştir. Bu yüzden Internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayar sistemin kullanılması için yeterlidir ve bu bilgisayara ayrıca bir yazılım yüklenmesine gerek yoktur.

Sistemi firmalar adına kullanacak kişilerle iletişim için elektronik posta temel araç olarak tasarlanmıştır ve Ulusal Bilgi Bankası sistemi yazılımı gerekli olduğu durumlarda kullanıcılara otomatik elektronik postalar göndermektedir. Bu nedenle sistemi kullanacak kişilerin kendi adlarına bir elektronik posta adresi mutlaka olmaz zorundadır.  Elektronik posta adresi istenen herhangi bir servis sağlayıcından temin edilebilir, kurumsal bir adres olmak zorunda değildir.

Geri Dön

 

17.  Hangi ilaçlar kaydedilmelidir? İlacın tanımı nedir?

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası kapsamında “İlaç” beşeri tıbbi ürünleri tanımlamak için kullanılan genel ifadedir.

Çeşitli yönetmeliklerde Beşeri Tıbbi Ürün aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

“Hastalığı tedavi etmek veya hastalıktan korumak, tıbbi bir teşhis koymak veya fizyolojik fonksiyonları iyileştirmek, düzeltmek veya değiştirmek üzere insana uygulanabilen Bakanlıkça ruhsatlandırılmış her türlü madde veya maddeler kombinasyonu,”

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası kapsamında aşağıdaki ilaç ürünleri kaydedilecektir.

§         Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılması zorunlu tüm beşeri tıbbi ürünleri

§         Ruhsatlı Beşer Tıbbi Ürün: Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, kullanıma hazır bir şekilde, özel bir ambalajda ve belirli bir isim ile pazara sunulan beşeri tıbbi ürün. (Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış, Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik, 23 Mayıs 2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazete)

§         İthalat veya satış izni Tarım ve Köyişleri  Bakanlığınca düzenlenmiş ancak bazı hastalıkların tedavisinde ek olarak kullanılan ve geri ödeme sistemi kapsamında ödenen gıda destekleri (özel mamalar, bazı beslenme sıvıları, vitamin destek ürünleri)

Geri Dön

 

18.  Hangi tıbbi ürünler kaydedilmelidir? Tıbbi cihazın tanımı nedir?

13 Mart 2002 tarih ve 24694 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin dördüncü maddesinin (i) ve (n) bentlerinde tanımlanan tüm malları kapsamaktadır:

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin dördüncü maddesinin (i) ve (n) bentleri aşağıda aynen verilmiştir:

i) Tıbbî cihaz: İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu, farmakolojik, kimyasal, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat, fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeleri (bundan sonra, “cihaz” olarak anılacaktır),

n) İn vitro tıbbi tanı cihazı: Genel laboratuar kullanımına yönelik cihazlar, özellikleri bakımından üreticileri tarafından bilhassa in vitro inceleme amaçlı kullanılmıyorlar ise, in vitro tıbbî tanı cihazı değildir. Üreticinin sadece, fizyolojik veya patolojik durum veya kalıtımsal anomalilerle ilgili bilgi edinmek veya güvenlik seviyesini ve muhtemel kullanıcılara uygunluğunu tespit etmek veya tedavi edici tedbirleri izlemek için tek başına veya birlikte kullanılmasına bakılmaksızın, insan vücudundan alınan kan ve doku bağışlarını da içeren numunelerin incelenmesinde in vitro kullanmayı amaçladığı, ayıraç (reaktif), ayıraç ürünü, kalibratör, kontrol materyali, kit, araç, gereç, ekipman veya sistem olan bütün tıbbî cihazları ve vakumlu özelliğe sahip olsun veya olmasın, üreticileri tarafından özellikle, in vitro tıbbî tanı incelemesi için insan vücudundan alınan örneklerin konulması ve muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan numune kaplarını.

Geri Dön

 

19.  Firma tarafından kaydı yapılan bir ürün Bilgi Bankasında hemen görünmekte midir?

Hayır. Firma tarafından yapılan yeni ürün kayıtları ve ürün bilgisi güncellemeleri önce konusunda uzman kişiler tarafından kontrol edilmekte ve onaylanmaktadır. Onaylanan ve veri kalitesi yeterli düzeyde olan ürünlerin bilgileri ancak ondan sonra toplumun kullanımına açılmaktadır. Yeni bir ürünün onay süreci 7 güne kadar çıkabilecektir. Firma tarafından yapılacak kayıttan sonra ürün onaylanacak ve haftalık olarak oluşturulacak güncelleme listeleri ile duyurulacaktır.

Bu nedenle yeni ürün ekleme ve ürün bilgisi güncelleme işlemleri için son ana kadar beklenmemelidir. Ürünlerin bazı bilgilerinin güncellemeleri bazen gelecek bir tarihten itibaren geçerli olmak zorundadır. Bu gibi durumlarda da ilgili tarihi beklemeye gerek yoktur. Veri bildirim formlarının tümünde “5. Veri Geçerlilik Başlangıç Tarihi” alanına verinin geçerli olmasının istendiği tarihin yazılması yeterlidir.

Geri Dön

 

20.  GTIN (Global Trade Item Number) veya UPN (Universal Product Number)  nedir? Ürün kaydı için zorunlu mudur?

Kısaca hatalı olsa da “barkod” olarak bilinen numaradır. Bu numara ürünü dünya genelinde tek olarak tanımlamak için kullanılan ortak anahtardır. Elektronik sistemlerin veri alışverişinde olmazsa olmaz olan bu numaralar aynı zamanda numara doğrulama algoritmaları sayesinde gerek barkod okuyucu cihazların gerekse elle yapılan veri girişlerinde hataları önlemektedir.

Bu numaralar uluslararası standart kuruluşları tarafından belirli bir ücret karşılığında verilmektedir. Bu kuruluşlardan GS1 (Global Synchroniazation 1 eski adı EAN) en yaygın olanıdır ve ürettiği numaralar tüm dünyada her tür ürünle kullanılmaktadır.

Sadece sağlık sektörüne özel ürünler için numara sağlayan diğer kuruluş ise HIBCC (Health Industry Business Coding Council) olup sağlık sektöründe gittikçe büyümektedir.

Ülkemizde ilaçlar için GS1 tarafından verilen EAN-13 türü numaraların kullanımı zorunludur. Bu nedenle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ilaçların kaydında bu numaranın bildirilmesi zorunludur.

Tıbbi cihazlar için ise EAN-13 veya HIBC (Health Industry Bar Code) numaralarından birisi kayıt için talep edilmektedir. İthal ürünlerin büyük kısmında bu iki numaradan birisi bulunmaktadır. Bu numaraya sahip olmayan ürünler için bir geçiş dönemi planlanmış olup, bu numara olmasa da ürünün Ulusal Bilgi Bankasına kaydının yapılabilmesi için geçici bir numara sistem tarafından verilecektir. Geçiş döneminin sonunda (31 Aralık 2008) GTIN numarası sağlanmamış ürünler Ulusal Bilgi Bankasında pasif hale çevrilecektir.

Bu numaraları sağlamak ÜRETİCİ firmaların sorumluluğudur, ithalatçı veya distribütörlerin değil. Bu nedenle numarası olmayan ürünler için üretici firmalarla temasa geçilerek bu numarayı temin etmeleri istenmelidir.

Geri Dön

 

21.  Sistemin kullanımı konusunda nasıl yardım alabilirim?

Ulusal Bilgi Bankasının kullanımını kolaylaştırmak için bir dizi prosedür ve belge geliştirilmiştir. Tüm bu belgelere sistemin web sitesinden “Ulusal bilgi Bankası Kılavuz ve Belgeleri” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca tüm veri giriş formları için kullanım kılavuzlarına her sayfanın sağ üst köşesinde yer alan Yardım bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kılavuzların ve belgelerin kapsamadığı her tür diğer sorununuz için aşağıdaki telefon, faks ve elektronik posta adreslerini kullanablrsiniz:

§         Çağrı Merkezi Telefonu: (0312) 266 29 92

§         Faks Numarası: (0312) 266 29 98

§         Elektronik Posta Adresi: ubb@huap.org.tr

Geri Dön